Esperanto versie

Welkom

Dit is de homepage van Dries Molen

De eerste Nederlandstalige website over rekenlinialen (1995)

 

  uitgebreide catalogus Aristo Als landmeter heb ik in het verleden veel gewerkt met rekenlinialen. Deze rekenhulpmiddelen zijn gebruikt tot de zeventiger jaren van de 20e eeuw. Vaak in combinatie met logaritmische- en goniometrische tabellen en later ook met mechanische rekenapparatuur zoals bijvoorbeeld de hiernaast afgebeelde "Brunsviga" en de kleine addiators van mechanische rekenmachine "Arithma/Kingson". (Door middel van deze "link" kunt u een gebuiksaanwijzing van de Brunsviga rekenmachine verkrijgen.)

Daarna kwamen "de zakrekenmachientjes" op de markt en nog wat later verschenen de eerste computers voor algemeen gebruik (Personal Computers). Toen was het praktisch gebruik van de rekenliniaal/rekenschijf verleden tijd, stopte de fabricatie en veranderde het van een nuttig en gewaardeerd rekenhulpmiddel in een verzamelaarsobject.

Nadat ik gepensioneerd was en meer vrije tijd kreeg, heb ik gekozen voor de rekenliniaal als verzamelobject. Toen ben ik me ook intensiever gaan verdiepen in het ontstaan (17e eeuw), de aanpassingen, het gebruikte fabricatiemateriaal en de rekenmogelijkheden van de in de loop der tijd (1650-1970)vervaardigde modellen.

Daar ik wat de verscheidenheid van mijn verzameling betreft zeker nog aanvullingen kan gebruiken, probeer ik sinds 1995 o.a. door middel van deze website niet alleen in contact te komen met medeverzamelaars, maar ook met oud-gebruikers van een rekenliniaal, die misschien hun liniaal/schijf uit het verleden, wel willen afstaan.

Naast deze rekenlinialen ben ik ook zeer ge´nteresseerd in studieboeken, gebruiksaanwijzingen en oude catalogi, welke betrekking hebben op dit onderwerp.
Vooral buitenlandse uitgaven, die niet in de Nederlandse taal zijn uitgegeven, hebben mijn belangstelling.

U kunt mij bereiken d.m.v. een e-mail of gebruik te maken van mijn gastenboek (geplaatst aan het eind van deze pagina).
Naast deze website bestaan er ook eenvoudige versies van deze site in het Esperanto, de Engelse- en Duitse taal.

klein model graphoplex

Wilt u meer informatie over de historie en het gebruik van de rekenliniaal, dan kan dat door gebruikmaking van de hiernaast vermelde "links" naar aan deze homepage gekoppelde interne sites.
Op deze sites staat naast meer uitgebreide informatie (incl. afbeeldingen), ook verwijzingen naar andere externe websites en literatuur over dit onderwerp.

Wanneer u de "link" van de firma sagmilling aantipt, kunt u direct met de op uw beeldscherm vertoonde liniaal en door gebruikmaking van uw muis de werkwijze van een rekenliniaal uitproberen.

Ook heb ik in het verleden op diverse locaties nogal wat exposities ingericht, meestal in banken en bibliotheken. Op zo'n expositie komt door het tonen van veel verschillende modellen voor allerlei vakgebieden, incl. toelichting d.m.v. begeleidende teksten en ander instructie materiaal, de historie en het gebruik beter tot zijn recht.
Dit leidde vaak tot leuke artikelen in landelijke- en regionale dagbladen en daardoor kwamen interessante contacten tot stand.

Is door het lezen van deze website uw belangstelling voor rekenlinialen enigszins gewekt en bent u zelf niet (meer) in het bezit van een liniaal, dan kan ik u een lijst van mijn dubbele exemplaren toezenden. Misschien is er een liniaal incl. een gebruiksaanwijzing voor u bij?

Voor onderwijsinstellingen, die in hun lesprogramma's t.b.v. het onderdeel wiskunde een paar praktische lessen "rekenen met een rekenliniaal" willen inlassen, heb ik nog wel een aantal linialen, incl.gebruiksaanwijzingen, van het bekende Duitse merk Aristo (model Scholar) voorradig. Ook een groot instruktie-exemplaar (1,5 m) heb ik nog beschikbaar.
Het lijkt me interressant, vooral voor toekomstige technici, uit te proberen hoe in het verleden wiskundige berekeningen uitgevoerd werden.
Een groot voordeel is m.i. dat de student door het gebruik van de rekenliniaal zijn logaritmische kennis verrijkt. Tevens krijgt men meer inzicht in de ordegrootte van het eindproduct, omdat de plaats van de komma niet automatisch zichtbaar is.

picasa webalbum

Mijn andere hobby's zijn:

search engine by freefind advanced

model klassikaal onderwijs Dries Molen
Renkum.
email-adres

Mijn gastenboek

augustus 2016 (36e herz.)

Terug naar het begin van de homepage

http://rekenlat.barneveld.com