Kadastrale Historie

Artikelen over het ontstaan van het kadaster en aanverwante zaken


Gedurende mijn werkzame leven heb ik jaren bij het toenmalige Nederlandse Rijkskadaster gewerkt. In die periode heb ik veel interne cursussen op kadastraal gebied gevolgd. In die tijd heb ik mij ook verdiept in de ontstaansfase van het kadaster(1821-1832). Dit omvangrijke landelijk projekt was, zowel op juridisch/administratief- alsop kartografisch gebied, uniek voor die tijd. Deze interesse heeft geleid tot meerdere artikelen in het geodetisch tijdschrift "Geodesia" en "Ons Bijblad". Het tijdschrift "Geodesia" is later opgegaan in "Geo-Info".

Ook vind ik het nog steeds bijzonder dat die kadastrale opzet, naar Frans model, ongeveer tot de jaren tachtig van de vorige eeuw, het echte begin van het digitale tijdperk, bijna onverandert functionneerde.

Alle op deze site genoemde artikelen zijn uitgebracht in het PDF-format. PDF-bestanden zijn te bekijken met gebruikmaking van het het programma Adobe Reader. Beschikt u nog niet over dit progamma, dan is dat gratis te downloaden

Hierna volgen de de artikelen:

Ter nadere informatie kan het volgende nog vermeld worden:

"In de periode van 1795 tot 1811 is men in ons land bezig geweest een op Nederlandse voet gestoeld kadaster te stichten. Dit kadaster had ook een fiscaal doel, maar is na beoordeling door Franse ambtenaren "te licht" bevonden. Over deze werkzaamheden is in archieven echter weinig terug te vinden. Daarna begon men opnieuw volgens de Franse instructies, Recueil Méthodique ofwel Verzameling der Wetten, decreten, reglementen en instructies, die geleid hebben tot het huidige kadaster".

Terug naar het begin van de site.

Dries Molen,
Renkum.
(verzamelaar van rekenlinialen).
ammolen@NOSPAM.nl
(i.p.v. NOSPAM ---freeler!)

Free Counters
Free Counters

©molen februari 2015